Onderzoekslijnen hoogleraren

In Nederland zijn verschillende hoogleraren op het gebied van verpleegkunde actief. Een hoogleraar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een bepaald wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied. Een hoogleraar wordt aangesproken met de titel ‘hoogleraar’. Een bijzonder hoogleraar wordt gefinancierd door fondsen of organisaties.

De hoogleraren zijn verenigd in het Wetenschappelijk College Verpleegkunde: Een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en –borging, waarbij het wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek wordt geïnitieerd en gesteund.